Galleri/Gallery

Valpgläntans Jasper
(Bichon Havanais)

 

   

9 dagar/days
Jasper är den mörkbruna till vänster /
Jasper is the dark drown to the left
5 veckor/weeks 9 veckor/weeks
9 veckor/weeks 9 veckor/weeks 9 veckor/weeks
9 veckor/weeks 9 veckor/weeks 9 veckor/weeks
10 veckor/weeks
Se hur han sover /
Look at his style when he sleeps
10 veckor/weeks 10 veckor/weeks
10 veckor/weeks 10 veckor/weeks 10 veckor/weeks
4 månader / month Julen 2005 / Christmas 2005 Julen 2005 / Christmas 2005
9 månader / month 9 månader / month 1 år / year
1 år / year 1 år / year 1 år / year
2 år / year 2 år / year 2 år / year
2 år / year 2 år / year Midsommar 2007
2,4 år / year (september 2007) 2,4 år / year (september 2007) 3,5 år / year
3,5 år / year 4 år / year 4 år / year